Psychotherapie praktijk


Marthe Sickinghe


Welkom!


Psychotherapie is een therapeutische behandelvorm waarbij door middel van meestal wekelijkse gesprekken wordt gekeken naar denkpatronen, gedrag, emoties en interpersoonlijke relaties of het systeem waardoor de psychische klachten zijn ontstaan en in stand gehouden worden.


Bij de behandeling maak ik gebruik van methoden uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR en inzichtgevende psychotherapie. Daarnaast maak ik gebruik van diverse technieken uit de derde generatie van de cognitieve gedragstherapie, zoals uit de acceptance-commitment therapie en het schemamodel.U kunt in mijn praktijk terecht bij de volgende klachten: 


  • Depressieve stoornissen 
  • Angststoornissen (o.a. bij zich overmatig zorgen maken, paniekstoornissen, fobieën)
  • Persoonlijkheidsstoornissen (afhankelijk, dwangmatig, vermijdend)
  • Traumagerelateerde stoornissen
  • Somatoforme stoornissen (o.a. burn-out, chronische pijn)
  • Seksuele disfuncties (zie vergoeding)


Als u het niet zo goed weet kunnen wij altijd samen kijken of een psychotherapie u kan helpen!


Aanmelding: Voor de behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, psychiater of bedrijfsarts. In deze verwijzing moet een (voorlopige) diagnose, de zorgvraagzwaarte en dat het om een behandeling in de SGGZ gaat staan. Verwijzingen ontvang ik bij voorkeur via ZorgDomein. 


Werkwijze: Als ik de verwijzing van uw huisarts heb ontvangen, neem ik telefonisch contact met u op voor een korte screening, waarbij ernaar gekeken wordt of in principe psychotherapie bij uw klachten kan helpen. Wanneer blijkt dat dit het geval is, worden er diagnostische gesprekken gepland. Deze dienen ter inventarisatie van uw klachten, uw hulpvraag en uw doelen voor de behandeling. Naar het eerste gesprek neemt u uw identiteitsdocument, uw BSN-nummer en uw zorgpas mee. 


Voor het stellen van een diagnose en de evaluatie van de behandeling maak ik aanvullend gebruik van vragenlijsten of semi-gestructureerde interviews. Daarnaast is het sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) verplicht om de HONOS vragenlijst samen in te vullen aan het begin van de behandeling en tijdens de evaluatiemomenten. 


Na de diagnostische fase besluiten wij samen of de behandeling kan beginnen. Soms is ook geen, andere of intensievere zorg voor u nodig. Als dit het geval is bespreek ik dit met u en zal uw huisarts mogelijk een nieuwe verwijzing voor u moeten maken.


Indien de behandeling wel kan beginnen wordt een behandelplan gemaakt, dat de basis voor een regelmatige evaluatie van de behandeling vormt. Meestal vinden de sessies in een wekelijkse frequentie plaats, met aan het einde van de behandeling een lagere frequentie van de sessies. Een behandeling duurt zolang als nodig en zo kort als mogelijk.


Vergoeding: Omdat ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars, zult u altijd de factuur van mij krijgen voor een behandelconsult en dient u hem binnen 14 dagen te betalen. U kunt de kosten wel declareren bij uw zorgverzeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u 60% - 100% per consult van uw zorgverzekeraar terug. Op deze website vindt u de vergoeding per verzekering. Uiteraard zullen wij in het begin van een behandeling duidelijke afspraken maken over de kosten die op u afkomen. Hiernaast vindt u een overzicht van de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. In principe duurt een consult 45 minuten. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat bij een psychotherapie altijd het volledige eigen risico wordt belast.

Overzicht tarieven (voor meer informatie zie hier)


Behandelconsult 45 min/ 60 min: 147,95€/ 176,30€

Intercollegiaal overleg kort/ lang: 23,58€/ 71,88€


Diagnostiekconsult 45 min/ 60 min: 172,98€/ 199,34€

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden: 36,92€


Niet-vergoede zorg 45 min/ 60 min: 110€/ 130,00€


Wegblijftarief (minder dan 24 uur van te voren niet afgezegde afspraak): 50,00€


In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar uw behandeling niet, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van seksuele disfuncties of relatieproblemen, specifieke fobieën of aanpassingsstoornissen. In dit geval geldt voor u het tarief voor niet-vergoede zorg (zie overzicht).


Wachttijden: Momenteel heb ik een wachtlijst. Hoe lang het duurt tot een behandeling kan starten is niet helemaal vooraf te voorspellen. Graag kunt u contact met mij opnemen om dit verder te bespreken (bijgewerkt op 15-03-2023).

Over mij: De studie klinische en gezondheidspsychologie heb ik in Utrecht gevolgd. Daarna heb ik ervaring opgedaan in de seksuologie, op een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling, de klinische revalidatie en in de ambulante GGZ. Ook heb ik enkele jaren als wetenschappelijk medewerker op de Universiteit in Münster (DE) gewerkt op de afdeling voor klinische psychologie en psychotherapie. Momenteel ben ik naast mijn werk in mijn eigen praktijk ook nog verbonden aan een GGZ-instelling in de regio. De behandelingen doe ik in het Duits en Nederlands. 


Lidmaatschappen: 

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)


BIG-registratienummer

Psychotherapeut: 49928710316

GZ-psycholoog: volgt 


AGB-code

Zorgverlener: 94109708

Praktijk: 94067288


Praktijkgegevens

Kvk: 88163644

Iban: NL98 INGB 0398 1331 07


Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Privacystatement